Andrew Perklin

2017-12-23 Saturday

Metcon: Teams of 4: Amrap 7: 48  Back Squats  80/115 48  Back Squats  95/135 Max Squats at  105/155 Rest 4 mins Amrap 6: Max Heavy Ball Cleans Rest 3 Mins Amrap 5: Max Rope Climbs

2017-12-19 Tuesday

Metcon: Amrap 5: 12  Squat Cleans 80/115 12  Burpee Over Bar Rest 4 mins Amrap 5: 9   Squat Cleans  95/135 12  Burpee Over Bar Rest 4 mins Amrap 5: 6   Squat Cleans  105/155 12  Burpee Over Bar

2017-12-18 Monday

Metcon: Amrap 4: 21  Power Snatches  55/75 (65/95) 10  C2B Pull Ups Rest 4 mins Amrap 4: 15  Power Snatches  65/95 (80/115) 10  C2B Pull ups Rest 4 mins Amrap 4: 9    Power Snatches  95/135 (105/155) 10  C2B Pull… Read more »